Heading

รถใหม่ ได้มาตรฐานรุ่งโรจน์ทรานสปอร์ต

รถของเรา

5,500 บาท/วัน

รถโค้ช VIP 24 ที่นั่ง (จำนวน 2 คัน)

จำนวนประตูขึ้นลง : 1 ประตูด้านหน้า
องศาการปรับเอน : ประมาณ 140 องศา
ประเภทของเบาะ : เบาะหนัง
อุปกรณ์หลังเบาะ : ถาดวางของและแก้ว
ห้องน้ำ : ไม่มี
คาราโอเกะ : มี
USB Charger : มี

5,500 บาท/วัน

รถโค้ช VIP 37 ที่นั่ง (จำนวน 4 คัน)

จำนวนประตูขึ้นลง : 1 ประตูด้านหน้า
องศาการปรับเอน : ประมาณ 140 องศา
ประเภทของเบาะ : เบาะหนัง
อุปกรณ์หลังเบาะ : ถาดวางของและแก้ว
ห้องน้ำ : ไม่มี
คาราโอเกะ : มี
USB Charger : มี

5,500 บาท/วัน

รถโค้ช VIP 32 ที่นั่ง + โซฟา (จำนวน 1 คัน)

จำนวนประตูขึ้นลง : 1 ประตูด้านหน้า
องศาการปรับเอน : ประมาณ 140 องศา
ประเภทของเบาะ : เบาะหนัง
อุปกรณ์หลังเบาะ : ถาดวางของและแก้ว
ห้องน้ำ : ไม่มี
คาราโอเกะ : มี
USB Charger : มี

7,500 บาท/วัน

รถโค้ช VIP 43 ที่นั่ง (จำนวน 4 คัน)

จำนวนประตูขึ้นลง : 2 ประตูด้านหน้า+กลางรถ
องศาการปรับเอน : ประมาณ 140 องศา
ประเภทของเบาะ : เบาะหนัง
อุปกรณ์หลังเบาะ : ตาข่ายใส่ของ/ถาดวางของและแก้ว
ห้องน้ำ : มี
คาราโอเกะ : มี
USB Charger : มี

7,500 บาท/วัน

รถโค้ช 2 ชั้น 47 ที่นั่ง + โซฟา (จำนวน 4 คัน)

จำนวนประตูขึ้นลง : 2 ประตูด้านหน้า+กลางรถ
องศาการปรับเอน : ประมาณ 140 องศา
ประเภทของเบาะ : เบาะหนัง
อุปกรณ์หลังเบาะ : ตาข่ายใส่ของ/ถาดวางของและแก้ว
ห้องน้ำ : มี
คาราโอเกะ : มี
USB Charger : มี